Life-Long Wash - More Than One Way Home

Saker och tänka på vid kommunikation

Har du någonsin tänkt på hur viktigt det är med kommunikation. När man kommunicerar med en människa så är det inte bara talet som påverkar hur en människa uppfattar det man säger och hur man är. Utan det är även kroppsspråket. Hur man rör sen och ser ut och sådant avgör hur man uppfattas som person i många sammanhang. Jag har på en utbildning om kommunikation där jag fick lära mig lite sådant. Det var väldigt intressant måste jag säga. Så det är väldigt mycket att tänka på när det gäller just kommunikation.